پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : کلیپ شهید
کلیپی از مالک اشتر امام خمینی سردار شهید مهندس صدراله فنی + دانلود
کلیپ بخشی از سخنرانی مالک اشتر امام خمینی «سردار شهید صدراله فنی» در مراسم بزرگداشت سردار شهید دکتر مجید بقایی