پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : کارشناس نفت و گاز
یک کارشناس نفت و گاز مطرح کرد؛
شناورها و نفتکش هایی که روی خلیج فارس مانده‌اند/ لزوم فروش تخفیف دار نفت در بورس
محمد شیریجیان با اشاره به هزینه های فروش نفت در دوران تحریم و تفاوت های آن با شرایط غیرتحریمی و همچنین هزینه‌های نگهداری نفت در کشتی‌ها و نفت‌کش‌ها گفت: اگر قرار باشد نفت را روی دریا ذخیره کنیم، آن را موقتا با تخفیف بفروشیم ارزشمندتر است.