پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : پیشنهادرییس ستاد کل نیروهای مسلح
قهرمان کشتی با موافقت فرمانده کل قوا از خدمت سربازی معاف شد
علیرضا کریمی قهرمان کشتی با موافقت فرمانده کل قوا از خدمت سربازی معاف شد.