پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : معصومه عظیمی،مشهد،مازندرانه،امام رضا،شهادت،دلنوشته
به قلم معصومه عظیمی;
نوشیدن جرعه آبی از سقاخانه کوچکش بغض ها را میشوید و میبرد
ميداني اين سرزمين حياط هايي دارد كه ميتواني پا برهنه در آن قدم بزني بدون اينكه گذر زمان را حس كني.