پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : معافیت سربازی قهرمان کشتی
قهرمان کشتی با موافقت فرمانده کل قوا از خدمت سربازی معاف شد
علیرضا کریمی قهرمان کشتی با موافقت فرمانده کل قوا از خدمت سربازی معاف شد.