پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : محسن افشانی،ساشا سبحانی،مازندرانه،سمانه قلیپور
به قلم سمانه قلی پور؛
قرمزهای پر رنگ مجازی
فحاشی به ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف فروگذار نیستند و دامنه هیجاناتشان به افرادی در آن طرف مرزها هم می رسد و باعث به سوال رفتن اعتبار ایرانیان می شود که نمونه آن را در مورد فوتبالیست های معروف دنیا دیدیم و سرافکنده شدیم.