پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مجسمه هایی از جنس قاشق و چنگال
مجسمه هایی از جنس قاشق و چنگال
شاید خیلی از آدم ها فکرکنند که لوازم آشپزخانه فقط مخصوص آشپزی است اما هنرمندانی خلاق با استفاده از لوازم آشپزخانه دست به خلق آثاری جالب زده اند.