پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مجتبی فرزانه
به قلم مجتبی فرزانه/
اندکی تامل کنیم…
مسئولین امر نباید تمامی فعل و انفعالات رخ داده را به پای اغتشاشگران نوشته و همه ی درخواست های بحق را به ناحق تبدیل کرده و با اظهارنظرهایی، ماهی خود را از آب گل آلود شده بگیرند.