پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مازندرانه،هاشم جمشیدپناه،مازندران،آمل،رئیس سازمان فرهنگی ورزشی، تیرگان، مبینا ابراهیمی
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری آمل خبر داد;
بندهای زندان خانه های فرهنگی می شوند
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری آمل گفت:به زودی ساختمان سابق زندان آمل به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تغییر کاربری می دهد و بند های زندان به عنوان خانه های فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد.