پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مازندرانه،سمانه قلی پور، محرم، عاشورا
آیا به ندای آسمانی لبیک گفته اید؛
هل من ناصر ینصرنی
محرمی که فرصت ارزشمندی برای ایجاد فضای انسانی و مفاهیم آن است، جای خود را به پوسته ای داده که هیچ سنخیتی با منظومه فکری عاشورا ندارد.