پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مازندران،مازندرانه،شهرداری،شهرداران،استعفاء
به قلم سمانه قلی پور؛
دومینوی استعفا از بهشت در مازندران
استعفا چون تیر خلاصی به مرگ تدریجی مدیریت شهری مازندران منجر شده است .