پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : لحظات پایانی عمر شریف پیامبر اکرم
وقایع روزهای پایانی عمر پیامبر(ص)/ ماجرای سپاه اسامه چه بود؟
محمدحسین رجبی دوانی گفت: رسول خدا در آخرین روزهای عمر شریف خود با اعزام سپاه اسامه در نظر دارد که مدعیان خلافت و یا مخالفان امیرالمومنان در مدینه نباشند.