پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : قانون گذاری اتحادیه اروپایی برای پرواز پهپادها
قانون گذاری اتحادیه اروپایی برای پرواز پهپادها
کمیسیون اروپایی وابسته به اتحادیه اروپا در حال قانون گذاری در زمینه پرواز پهپادهاست تا با توجه به کثرت این پرنده‌ها از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری شود.