پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : قاتل خاموش در رامسر 2 قربانی گرفت
اختصاصی مازندرانه/
قاتل خاموش در رامسر ۲ قربانی گرفت
گاز گرفتگي ناشي از توليد گاز منو اکسيد کربن ذغال در روستاي جواهرده شهرستان رامسر، زن و مرد ميانسال را به کام مرگ فرستاد.