پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : طبیعت،سمانه قلی پور،مازندرانه
تصاویری از طبیعت هلومسرآمل؛
مرگ اکسیژن
طبیعت تنها پناهگاهی برای نفس کشیدن است که با دستهای ما در حال نابودی است.