پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : شیروان
کاهش شدید آب سد شیروان
سد بارزو در آذرماه سال ۱۳۸۰ به منظور تأمین آب شرب شهر شیروان و بسیاری از روستاهای اطراف بر روی رودخانه قلچق در ۴۰کیلومتری شیروان ساخته شد.