پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : سعید بابایی، ماساژ، جنگ، نرم، فحشا
به قلم سعید بابایی کارشناس مسایل سیاسی سایت مازندرانه;
جنگ نرم در قالب ماساژ و فحشای عیان زیرپوست پنهان شهر
تبلیغات صفحات مجازی و غیر مجازی در خصوص ماساژ و ريلكسيشن موجی را ایجاد نموده که برا آن اساس برای برخی اشخاص معلوم الحال فضای سود جویی و جرائم خاصی را در این پیکره فراهم نموده است .