پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : سرهنگ علی نعیمی آملی کارشناس ارشد ترافیک
به قلم علی نعیمی آملی;
ضرورت اجرای طرح محدودیت ترافیک در هسته مرکزی شهر آمل
تراکم شهری نامطلوب یکی از معضلات و مشکلات اساسی شهرهای امروز است و می‌تواند منشأ بسیاری از نابسامانی‌های دیگر نظیر توزیع نامتعادل خدمات شهری،‏ ترافیک شدید ، بحرانهای اجتماعی و غیره باشد.