پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : سحر صالحی زرخونی،امید شکری، مسجد سجادیه،آمل،مشجد،سجادیه،مسجد،مسجد سجادیه،مازندران،مازندرانه،کوی سجادیه،مجتمع فرهنگی سجادیه،
عضو فعال فرهنگی مسجد سجادیه آمل گفت;
جمع آوری ۴۰۰ میلیون تومان کمک های مردمی در سال ۹۶
امید شکری عضو فعال فرهنگی مسجد سجادیه گفت: مسجدسجادیه دارای مرکز خیریه می باشد که در سال ۱۳۸۸تاسیس شده است و ۱۷۴ خانواده ی نیازمند تحت پوشش دارد.