پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : ستاره سرخپوشان
خبری بد برای پرشورها؛
ستاره سرخپوشان مشکوک به پارگی رباط صلیبی
پس از معاینات اولیه، مصدومیت نصر آزادنی این بازیکن مشکوک به پارگی رباط صلیبی تشخیص داده شده است.