پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : رژیم سعودی
دعوت سعودی، مصلحت سوریه
ما امروز در زمانی به سر می‌بریم که جهان یک بار دیگر پس از 74 سال در حال پوست‌اندازی است و در طلیعه وضعی نوین است.