پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : رضا سراج
آیا اسرائیل به ایران حمله می‌کند؟
موقعیت ژئوپلتیکی از عوامل مهم و موثر بر امنیت اسرائیل است. فقدان عمق استراتژیک، منشاء تهدید واقعی برای بقاء این رژیم جعلی محسوب می شود.