پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : دولت الکترونیک،فاز نخست،محمودواعظی،وزیر ارتباطات،دولت دوازدهم،
فاز نخست دولت الکترونیک افتتاح شد
وزیر ارتباطات فاز نخست استقرار دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن خدمات دولت به صورت متمرکز را افتتاح کرد؛ در این فاز ۵۱ دستگاه برای ارائه ۴۴۰ سرویس الکترونیکی شدند.