پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : خون مردگی زیر پوست
خونریزی و خون مردگی زیر پوستی +راه‌های درمان
خونریزی خفیف درون پوستی یا کبودی که گاه به گاه رخ می دهد زیاد جای نگرانی نخواهد داشت.