پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : حاشیه نشینی
82179616 70921392
اختصاصی مازندرانه/
علل و پیامدها حاشیه نشینی
حاشیه نشینی پدیده ای است که با اسکان غیر رسمی و بدون مجوز گروه بزرگی از مردم در مکانی در کناره شهرها ایجاد می شود.