پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : جشنواره ،مذهبی،فرهنگی ورزشی،بابل،جعفرقادری
به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بابل برگزار شد؛
جشنواره فرهنگی، هنری و مذهبی بیعت تا بهشت
سومین شب جشنواره فرهنگی، هنری و مذهبی بیعت تا بهشت در کتی غربی جنب پارک بهار نارنج با بل برگزار شد.