پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : تصویری تاسف آور در اقیانوس
تصویری تاسف آور در اقیانوس
ماهی‌ که در یک دستکش یک بار مصرف در اقیانوس گیر افتاده و در حال مردن است...