پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : بابل،پل معلق،جعفرقادری،مازندرانه
به روایت تصویر ببینید؛
مرمت وبهسازی پل تاریخی محمدحسن خان بابل
روزهای پایانی مرمت وبهسازی پل تاریخی محمدحسن خان بابل به روایت تصویر ببینید.