پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : انسداد شبانه محور کندوان از فردا به مدت 2 ماه
82239183 71035275
اختصاصی مازندرانه/
انسداد شبانه محور کندوان به مدت ۲ ماه
محور کندوان بدلیل انجام تعمیرات در تونل شماره 5 به مدت دو ماه شب ها مسدود خواهد بود.