پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : احسان خاصه تراش
خواهان ثبت ۲۲ اردیبهشت به عنوان روز دوقلو‌ها و چند قلو‌ها هستیم/ ۳ درصد جمعیت کشور دوقلو و چندقلو هستند
خاصه تراش گفت: انجمن دوقلو‌ها خواهان ثبت ۲۲ اردیبهشت به عنوان روز دوقلو‌ها و چند قلو‌ها است.