پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : آمل پایگاه قهرمانی قایقرانی آب های خروشان
سرپرست تیم ملی قایقرانی اسلالوم خبر داد;
آمل پایگاه قهرمانی قایقرانی آب های خروشان
سرپرست تیم ملی قایقرانی اسلالوم گفت: اردوی تیم ملی قایقرانی اسلالوم ایران با هدف موفقیت در مسابقات المپیک اندوزی در آمل، برگزار شد.