پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : سپاه نیوز
resized_1427591_384
نخستین تصاویر از دستگیری تفنگداران دریایی امریکایی
نخستین تصاویر از تفنگداران دریایی دستگیره شده توسط نیروی دریایی سپاه منتشر شد.