پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اصغر

تاریخ تولد : 1343/12/01

محل تولد : بهشهر

تاریخ شهادت :1362/12/11

محل شهادت :جفیر

طول مدت حیات :19

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر