پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یوسف

تاریخ تولد : 1340/04/01

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1365/11/10

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :25

مزار شهید : گلزار شهدای نور