پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

9982

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1345/04/05

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1366/05/04

محل شهادت :پاسگاه زید

طول مدت حیات :21

مزار شهید :نوشهر