پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1346/03/24

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1363/09/08

محل شهادت :مریوان (دزلی)

طول مدت حیات :17

مزار شهید :گلزار شهدای تالار پشت سیمرغ