پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قنبر

تاریخ تولد : 1345/01/11

محل تولد : بهشهر

تاریخ شهادت :1364/12/18

محل شهادت :عراق

طول مدت حیات :19

مزار شهید :تکیه سلطانی شهر رستمکلا بهشهر