پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1346/11/30

محل تولد : سوادكوه

تاریخ شهادت :1365/11/30

محل شهادت :زبیدات

طول مدت حیات :19

مزار شهید :سوادکوه - ازانده