پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد علی

تاریخ تولد : 1344/05/02

محل تولد :سوادکوه شمالی

تاریخ شهادت :1365/05/26

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :21

مزار شهید :کالیکلا سوادکوه شمالی