پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلام

تاریخ تولد : 1346/01/01

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1367/04/22

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :روستای گردشی ساری