پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حجت الله

تاریخ تولد : 1344/11/17

محل تولد : نوشهر

تاریخ شهادت :1365/02/10

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :سنک تجن نوشهر