پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1346/04/28

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1367/03/04

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بهشت زینبییه رامسر