پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجبعلی

تاریخ تولد : 1346/11/18

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1367/05/28

محل شهادت :بیمارستان تکریت عراق

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بابل- ارامگاه معتمدی