پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلام حسین

تاریخ تولد : 1343/08/24

محل تولد : بهشهر

تاریخ شهادت :1361/01/16

محل شهادت :تنگه رقابیه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :حسینیه امام خمینی گرجی محله بهشهر