پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی گدا

تاریخ تولد : 1333/10/12

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1365/04/13

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :32

مزار شهید :شیخ محله بابل