پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محرم

تاریخ تولد : 1340/04/22

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1359/10/16

محل شهادت :سوسنگرد

طول مدت حیات :19

مزار شهید :امام زاده سید ابراهیم بابلسر