پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان

تاریخ تولد : 1343/02/28

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1361/11/12

محل شهادت :تنگه چزابه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :محمودآباد - روستای شومیا