پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان علی

تاریخ تولد : 1347/04/12

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1363/12/23

محل شهادت :شرق دجله

طول مدت حیات :16

مزار شهید :نوشهر