پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد زمان

تاریخ تولد : 1341/10/14

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1361/04/23

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :رکن کلا سیمرغ