پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حبیب الله

تاریخ تولد : 1347/03/30

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :ام الرصاص

طول مدت حیات :18

مزار شهید :علامه طبرسی قائمشهر